Quiz

1. Jak inaczej nazywają się złotówki

2. Jak nazywają się polskie zwierzęta

Nosacze
Barany
Kujony
Kozły

3. 1 Cebulion to ile pln?

1
10
100
1000
10000

4. W jakiej ziemi najlepiej czują się Cebuliony?

Dobrej
Amerykańskiej
Polskiej
Bożej